Illaoi VS. Nautilus

Illaoi

the Kraken Priestess

Fighter Tank

Nautilus

the Titan of the Depths

Tank Fighter

How to counter Illaoi as Nautilus

There are no counter tips for Illaoi versus Nautilus yet, be the first one to submit.

Comments